Våra tjänster

KONSULTREKRYTERING

Framgångsrikt hjälper vi företag att rekrytera nya konsulter till sina företag. Utifrån våra affärsområden och vår databas får du välja bland tusentals konsulter för vidare rekryteringsarbete.

KONSULTCHEFSREKRYTERING

Vi har mycket god kännedom om vilka konsultchefer som finns på marknaden. Utifrån vår databas och er kravprofil hjälper vi dig att hitta rätt chefsunderlag att starta upp rekryteringen från.

EMPLOYER BRANDING

Employer branding är för de företag som vill ta reda på hur en specifik målgrupp upplever företaget och dess varumärke. Utifrån vår databas kan vi snabbt nå ett stort urval individer.

Digital Search

KARTLÄGGA

Digital search utgår från den dagliga kartläggning vi genomför i syfte att identifiera marknadens vassaste konsulter. Databasen består idag av omkring 9500 yrkesverksamma konsulter.

FÖRÄDLA

Digital search betyder även att information och uppgifter gallras och klassificeras. Klassificeringen är en standardiserad taxonomi som inbegriper roller, affärs-, och teknikområden m.m.

SYNLIGGÖRA

Digital search slutliga aktivitet går ut på att vi utifrån kundens kravprofil synliggör delar ur vår databas åt kunden. Branscherfarenhet, teknikområde och roll kan vara kundens urvalskriterier.

VÅR REKRYTERINGSPROCESS

FÖRSTÅ KUNDEN

I vad består de oeftergivliga kraven? Vad är det ni söker? Vilka är minimikraven för en specifik roll? Vi måste även ta ställning till hur och av vem personuppgifter skall hanteras.

PLANERA UPPDRAG

Datum för uppstart och deadline skall fastställas. Vi måste även bestämma mottagare av information, vilka som medverkar i anställningsgruppen och hur uppdraget skall presenteras åt kandidaterna.

GENOMFÖRA UPPDRAG

Vi genomför uppdraget enligt plan och process. Vi aktualiserar kandidater, samordnar möten och ser till att hämta in och leverera feedback åt kunden fortlöpande under uppdrag.

LEVERERA RESULTAT

Inom given deadline levererar vi resultatet från genomfört arbete. Resultatet kan bestå i antal aktualiserade kandidater, antal möten som är inbokade, antal nätverkskandidater etc.

STUDERA UTFALLET

Efter genomfört uppdrag träffas vi med kunden för att studera utfallet. Vi lyssnar noga på våra kunder i syfte att förbättra våra tjänster, ge ännu bättre service och för att ständigt fortsätta utvecklas.

ÅTERFÖRA ERFARENHETER

Efter gemensam genomgång med kund och med utfallet i vår hand återför vi våra erfarenheter. Syftet är att ta till fasta på framgångsmetoder och fallgropar som identifierats under uppdrag.

Exempel kandidatnätverk

ASTAREC TOTALA DATABAS
9500
GEOTEKNIK & HYDROLOGI
1250
ARKITEKTUR
1150
EL-SYSTEM
850

 VÅR HISTORIA

Astarec enskild firma startades 2013 av Rikard Andersson för att övergå i aktiebolagsform 2015. Från början var Astarec ett traditionellt rekryteringsföretag i den meningen att vår process utgick från den standardiserade ansatsen. Rikard Andersson såg stora svårigheter med att lyckas utifrån traditionsbunden rekrytering. Istället identifierades alltför många fallgropar vilka medverkade till försvårandet att lyckas i uppdrag, en ny affärsmodell börjar nu växa fram.

Josef Schreiber kommer in i verksamheten 2015 och tillsammans fortsätter de båda med arbetet att skapa en ny affärsidé, en ny kostnadsmodell och en ny uppdragsprocess. Idag är vi genom vår tjänst, digital search, ett modernt rekryteringsföretag med stort fokus på omvärldsbevakning och informationsförsörjning med det tydliga syftet att etablera och underhålla våra kunders framtida kandidatnätverk. 

Med stort fokus på att förädla information ger vår affärsmodell, digital search, våra kunder ett stort försprång i jakten på de bästa medarbetarna. Med mandat och förtroende från kunden kan vi göra enorm skillnad för organisationer med anställningsbehov. Utifrån tjänsten digital search behöver våra kunder aldrig starta om nya anställningsprocesser då vi kontinuerligt fyller på, underhåller och hanterar etablerade kandidatnätverk.

Vi kan göra underverk men vi behöver också engagerade kunder som tror på metodiken och som tänker långsiktigt. Vår expertis ligger i att finna kandidaterna, etablera kontakt med dessa och få dem till till bordet. Vidare stöttar vi våra kunder genom att  vara behjälpliga med feedback hela vägen fram till anställning. För oss är digital search mera än ett arbete eller en process, för oss är digital search företagets motor med handpåläggning hela vägen, men andra ord en riktigt hardcore business in the war of talant.