VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

Astarec erbjuder sina kunder rekryteringstjänster avseende konsulter, alla yrkesverksamma inom den svenska och/eller den skandinaviska byggekonomin. I närhet till våra kunder har vi lyssnat, diskuterat och arbetat fram definitioner och benämningar för de affärsområden vi arbetar inom.  Med fastställda affärsområden som lätt kan förstås och kännas igen av våra kunder blir det också enklare att lyckas i uppdrag. Många konsultbolag och myndigheter som arbetar mot samma marknad använder sig av olika benämningar trots att man menar en och samma sak.

På sikt strävar vi på Astarec att uppnå en standardiserad taxonomi vad avser affärsområden, roller och benämningar på såväl aktiviteter och som uppgifter. Alla benämningar och definitioner är levande vilka med stor sannolikhet kommer ändras och anpassas i takt med att branschen förändras. Nedan listas Astarec affärsområden. För vidare definitioner vänligen kontakta Rikard Andersson.

 • Arkitektur
 • Brandskyddsteknik
 • Elsystem
 • Fastighetsförvaltning
 • Husbyggnad
 • Geo- & hydrologi
 • Järnvägsteknik
 • Industrianläggning
 • Kraftanläggning
 • Omgivningspåverkan
 • Trafikanläggning
 • Trafik- & samhällsplanering
 • VA-anläggning
 • VVS-system
Shares 0