OM DATALAGRINGSDIREKTIVET

Astarec gör sig redo för EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR.

Den 25 maj 2018 träder EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, i kraft. GDPR som är den engelska förkortningen för ”General Data Protection Regulation” innebär ett fundamentalt skifte i vad gäller synen på personuppgifter. GDPR är kortfattat ett nytt sätt att se på hantering och skydd av personuppgifter. Samtidigt är ett givet syfte med GDPR att underlätta gränsöverskridande affärsverksamhet inom EU.

Vi på Astarec arbetar för att vara redo inför denna omställning. Vår data är väl strukturerad med god IT-struktur och väl skyddad data. Våra processer linjerar med kraven i GDPR. Vi är snabbfotade vid förändringar, väl insatta och har tagit förordningen till oss. Vidare ser vi stora fördelar med förordningen då vi menar att denna omställning kommer få en positiv inverkan på våra egna affärer men kanske framförallt på våra kunders affärer.