Astarec AB

ASTAREC AB - Rekryteringsbyrån med den stora CV-databasen

Rekrytera samhällsbyggnads- och managementkompetens?

VÄLJ EN SKRÄDDARSYDD PROCESS OCH REKRYTERA UTIFRÅN VÅR CV-DATABAS MED ÖVER 35 000 KANDIDATER

RISKFRI REKRYTERNG

En en riskfri affär och ett snabbspår med löpande kandidatpresentation där du endast betalar när du anställer.


Tjänsten är en riskfri affär vilket innebär att du som kund endast betalar efter att du anställt de kandidater vi anvisat.


Vi identifierar, gallrar och presenterar kandidater löpande som matchar din kravprofil. Vi samordnar intervjuer, tar feedback och referenser samt följer upp hela vägen fram till anställning.


Prisindikation:

20-25% av kandidatens årsbruttolön


Betalningsplan:

Slutavgift: per anställd kandidat


Avgänsning:

Avser i första hand linjepersonal


Läs mer.

PREMIUM REKRYTERING

En transparent och träffsäker process där du väljer kandidater utifrån din kravprofil och vår CV-databas on-site.


Genom en unik process får du en privat CV-visning den är vi synliggör kandidater som matchar med er kravprofil.


Utifrån ert fastställda kandidaturval går vi vidare med att kontakta och inventera kandidaterna, samordna och följa upp intervjuerna samt ta referenser hela vägen fram till anställning.


Prisindikation:

20-25% av kandidatens årsbruttolön


Betalningsplan:

Etappavgift: per bokat möte/intervju

Slutavgift: per anställd kandidatLäs mer.

SEARCH PLUS

Kombination av search- och telefon-research där vi löpande samordnar kandidatintervjuer enligt kravprofil.


Utifrån vår CV-databas identifierar, gallrar och  kontaktar vi kandidater som matchar din kravprofil.


Vi samordnar löpande kandidatintervjuer och efter varje intervju så överlämnar vi till er egen rekryteringsprocess.


Prisindikation:

20 000 - 25 000 per kandidatintervju


Betalningsplan:

Etappavgift: per bokat möte/intervju


Avgänsning:

Avser i första hand linjepersonalLäs mer.

PIPELINE MANAGEMENT

Vi bygger, utvecklar och förädlar dina kandidatnätverk samt presenterar och rekryterar ny personal året om.


Utifrån vår CV-databas och din kravprofil skapar vi dina kandidatnätverk. Året om så identifierar vi matchande kandidater som vi förädlar dina nätverk med.


I takt med att dina kandidatnätverk växer så samordnar vi löpande intervjuer med dina nätverkskandidater. Vid behov stöttar vi även med referenstagningar, bakgrundskontroller och olika tester. 


Prisindikation:

Offert baseras på behov och omfattning.


Betalningsplan:

Löpande avgift:  månadsvis

Slutavgift: per anställd kandidatLäs mer.

VÅRT EXPERTOMRÅDE

=

SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTORN

Vi är specialister på rekrytering inom samhällsbyggnadssektorn vilket betyder att vi rekryterar personal åt både konsultföretagen och åt entreprenadföretagen. Vi rekryterar både junior, ”medior” och senior personal åt våra kunder. Samhällsbyggnadssektorn är det expertområde som vi verkligen tror på och därför ligger det i vår strategi att hela tiden kartlägga och identifiera nya personer som matchar med vår målgrupp av kandidater. De flesta personer som vi anvisar och rekryterar åt våra kunder har en utbildning som gymnasieingenjör, högskoleingenjör eller som civilingenjör eller motsvarande.

VÅRA EXPERTOMRÅDEN

KONSULTFÖRETAGEN

 • Arkitektföretag
 • Teknikkonsultföretag
 • Industriteknikkonsultföretag
 • Managementföretag

ENTREPRENADFÖRETAGEN

 • Anläggningsentreprenad
 • Husbyggnadsentreprenad
 • Installationsentreprenad
 • Specialistkompetens

VÅR KANDIDATMÅLGRUPP

Detta är vår kandidatmålgrupp; juniorerna, ”mediorerna” och seniorerna. Året om kartlägger, bevakar och identifierar vi nya personer ur vår kandidatmålgrupp från både högskolor, universitet, offentliga förvaltningar och dess affärer. Vid behov kan vi även kartlägga roller genom hemsidor och sociala medier.

SKÖNA SIFFROR FRÅN ASTAREC

CA 35 000

kandidater med CVn har vi identifierat och registrerat i vår CV-databas, där de allra flesta verkar i samhällsbyggnadssektorn.

CA 95%

av alla de kandidater vi kontaktar i uppdrag väljer att ingå i våra kunders  nätverk oavsett affärsområde.

CA 67 000

personer är enligt Innovationsföretagen

(f.d. STD) yrkesverksamma i samhälls-byggnadssektorn.

CA 15%

av alla de kandidater vi kontaktar väljer att träffa en alternativ arbetsgivare oavsett affärsområde.

CA 20%

av alla personer som finns registrerade i vår CV-databas har ingen LinkedIn-profil.

100%

av alla personer vi rekryterat är kvar i anställningen ett år efter tillträdet.

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN ÄR ERA AFFÄRSOMRÅDEN

KORT OM KLASSIFICERING OCH ROLLER

Varje affärsområde i samhällsbyggnadssektorn har linjepersonal i likhet med en samordnande, utredande, projekterande, teknikansvarig eller rådgivande roll. Ledande roller delar vi däremot in i tre olika kategorier där den första kategorin inbegriper ledande roller över projekt, arbete eller uppdrag - byggledare, projektledare, uppdragsledare, uppdragsansvarig, projektchef eller motsvarande.


Den andra kategorin inbegriper ledande roller över linjepersonal - teamledare, gruppchef, kontorschef, arbetsledare, eller motsvarande. Den tredje kategorin inbegriper ledande roller över chefer - platschef, arbetschef, avdelningschef, sektionschef, divisionschef, affärsområdeschef eller motsvarande.


Vi identifierar och rekryterar personal i alla affärsområden på alla ledningsnivåer. När vi registrerar en person i vår CV-databas så klassificerar vi personen mot ett eller flera affärsområden. Fram till idag har vi genom systematisk omvärldsbevakning identifierat och skrivit in över 35 000 personer i vår egna CV-databas. Alla verksamma inom samhällsbyggnadssektorn. Se klassificering och affärsområden nedan.

AFFÄRSOMRÅDEN

 • Anläggning (väg- gata- mark- samt konstbyggnad)
 • Arkitektur (SAR, LAR, SIR, FPR men även landskapsingenjör, ljusdesign, konstnär)
 • Brand- och riskteknik
 • Fastighetsförvaltning, värdering och exploatering och förrättningsärenden
 • Geoteknik (Berg-/geoteknik och hydrogeologiteknik)
 • Husbyggnad (bostads- och kommersiell byggnad)
 • Industribyggnad (industri- fabriks- värme- och kraftverksbyggnad)
 • Installation (elinstallation, VVS-installation samt energiteknik)
 • Järnvägsmark och järnvägsteknik
 • Ledningsanläggning (fiber, fjärrvärme, fjärrkyla, elnät, gas och opto m.m.)
 • Management, analys och strategi (organisation, ledarskap och verksamhetsutveckling)
 • Maskin- och processkonstruktion
 • Miljö, miljörisk och omgivningspåverkan
 • Mätteknik
 • Samhällsplanering och samhällsanalys
 • Trafikplanering och trafikanalys
 • VA-byggnad (bassäng- damm- reningsverk- och vattenkraftbyggnad)
 • VA-teknik (VA-ledning, hydrologi, dagvatten samt hydraulik)

Vi är specialister på datainsamling och personalrekrytering i samhällsbyggnadssektorn.

Vi erbjuder rikstäckande rekryteringslösningar åt chefer på alla ledningsnivåer i alla affärsområden. Vi hjälper våra kunder att säkra sin organiska tillväxt på kort och lång sikt. Med en hållbar rekryteringsstrategi kan våra kunder fortsätta hålla en säker organisk tillväxttakt och samtidigt leverera tjänster när dessa efterfrågas.

ASTAREC AB

Total- och rikstäckande rekryteringslösningar

Copyright © Alla rättigheter förbehållna - Ansvarig utgivare: Rikard Andersson - Ställföreträdande  utgivare: Josef Schreiber